Gerd Holmström

Professor emeritus i oftalmiatrik vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Oftalmiatrik

E-post:
gerd.holmstrom@neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 85 3 tr
75185 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 85 3 tr
75185 Uppsala
Akademiska meriter:
MD, PhD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin