Johan Kreuger

Prefekt vid Institutionen för medicinsk cellbiologi

Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
751 23 Uppsala
Postadress:
Box 571
751 23 UPPSALA
Akademiska meriter:
Docent
Johan Kreuger

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin