Karin Björkegren

Akademiska meriter:
MD, leg. läk. spec i allmänmedicin

Kort presentation

Biträdande prefekt och ansvarig för institutionens undervisning i läkarprogrammet. Är även studierektor för kursen Professionell utvckling och kursen i Allmänmedicin. Har kursansvar på termin 1 och 2 i Professionell utveckling. Sitter med i läkarprogrammets programkommitté. Handleder doktorander och forskar.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Karin Björkegren

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin