Gun Heimer

Professor emer. i kvinnomedicin med särskild inriktning mot våld i nära relationer, överläk. vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

Telefon:
018-611 27 93
Fax:
018-50 73 94
E-post:
Gun.Heimer@nck.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Tillgänglig:
NCK
Akademiska meriter:
MD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin