Gun Heimer

Professor emer. i kvinnomedicin med särskild inriktning mot våld i nära relationer, överläk. vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Tillgänglig:
NCK
Akademiska meriter:
MD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin