Tanja Tydén

Professor emer. vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

Mobiltelefon:
070-877 77 68
E-post:
tanja.tyden@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Tillgänglig:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds Väg 14B, våning 2
Akademiska meriter:
DMSc

Kort presentation

Senior professor i reproduktiv hälsa på institutionen för kvinnors och barns hälsa och barnmorska på kvinnokliniken Akademiska sjukhuset.

Mitt forskningsområde belyser olika aspekter av reproduktiv hälsa tex, hälsa och livsstil i samband med graviditet, ungomars sexualvanor, preventivmedelsanvändning, prevention av sexuellt överförbara infektioner med fokus på prevention av Humant Papillomvirus.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Konferenser

Övrigt

Tanja Tydén

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin