Barbro Eriksson

Adjungerad professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Endokrin tumörbiologi

Telefon:
018-611 27 16
E-post:
Barbro.Eriksson@medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
MD, överläk.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin