Britt Skogseid

Professor Läkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Endokrin tumörbiologi

Telefon:
018-471 47 19
E-post:
Britt.Skogseid@medsci.uu.se
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet, R3, vån 2
75185 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet, R3, vån 2
75185 Uppsala
Akademiska meriter:
MD, överläk.

Kort presentation

Vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci mellan 2008-2014.

Biografi

Britt Skogseid är specialist i internmedicin och endokrinologi och innehar tjänst som överläkare och professor i tumörbiologisk endokrinologi. Hon var prodekanus för forskarutbildningen och ordförande i forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci april 2007 - juni 2008.

Hon har tidigare varit studierektor för forskarutbildningen vid medicinska fakulteten och rektorsråd för forskarutbildningen vid Uppsala universitet samt vetenskaplig sekreterare i Svenska endokrinologföreningen.

Hon är hedersledamot vid American Association of Endocrine Surgeons, samt hedersledamot vid Stockholms nation.

Britt Skogseid forskar om molekylära processer vid tumörutveckling i hormonproducerande organ. Dessutom driver hon en internationell randomiserad fas III-studie där man jämför överlevnaden vid olika cellgiftsbehandlingar av binjurebarkscancer.

Britt Skogseid

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin