Ulf Holmbäck

Akademiska meriter:
Docent

Kort presentation

Jag är docent i klinisk nutrition och metabolism och har tidigare arbetat som pedagogisk utvecklare på enheten för universitetspedagogik samt på MedFarm:s pedagogiska råd - PRåM. Vidare är jag mentor inom mentorskollegiet (se mer nedan). Arbetar för tillfället med läkemedelsutveckling och undervisningsmaterial för Obesitas.

Nyckelord

  • circadian
  • e-lärande
  • e-teaching
  • obesity
  • rum för lärande
  • undervisningsformer

Biografi

Jag är medlem i mentorsnätverket för att jag tycker det är är stimulerande och intressant att diskutera och fundera kring undervisning och undervisningsformer.

Jag har under åren testat eller sett andra testa olika undervisningsformer, och tycker att det är intressant att studera vad fungerar i lärar-studentmötet

Jag har haft många spännande mentorsuppdrag inom med-farm och tek-nat, men är mycket intresserad av att få mer uppdrag inom hum-sam och jag kan även ge mentorshandledning på engelska

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsområde är för tillfället obesitas, mer bestämt medicinsk behandling, dock utan att vara anställd av universitetet. Jag bedriver även viss undervisning inom obesitasområdet, främst för läkar- och sjuksköterskeprogrammet.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Ulf Holmbäck

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin