Roger Olsson

Kort presentation

Positiv och utåtriktad adjunkt och näringsfysiolog som arbetar noggrant, effektivt och målinriktat, i synnerhet under press. Finner stor glädje i att undervisa och handleda samt att utarbeta undervisningsmaterial ex. via grundutbildning och forskning. Som ansvarig testledare och koordinator har jag även ett sort intresse för planering och genomförande av arbetsfysiologiska och energimetaboliska försök på forsknings- och kliniska patienter.

Biografi

Föreläsninsserier:

"Energiomsättning - teori, metodik och praktisk tillämpning"

" Kroppssammansättning - teori, metodik och praktisk tillämpning"

" Nutritionsstatusbedömning - teori, metodik och praktisk tillämpning"

" Fysiologiska tester - teori, metodik och praktisk tillämpning"

Utbildningsuppdrag:

Läkareprogrammet (T1, T4 och T6)

Sjuksköterskeprogrammet ( T1 och T3)

Sjukgymnastprogrammet ( T2 och T4)

Biomedicinska analytiker (BMA) programmet (T3)

Dietist programmet (T5)

Livsmedelsagronom programmet (SLU)

Klinisk nutrition och energibalans (avancerad nivå)

Kost, nutrition och folkhälsa (avancerad nivå)

Fysisk träning vid hälsa och sjukdom (avancerad nivå)

Fysiologi kost och hälsa (IBG) - kvälls och helgkurs (grundnivå)

Tillämpad fysiologi (IBG) - kvälls och helgkurs (avancerad nivå)

Humanfysiologi - kvällskurs (avancerad nivå)

Medverkar sedan 1995 i undervisningen inom såväl grundutbildningen som forskarutbildningen. Planerar laborationer och utarbetar material till- grund och forkarutbildningen. Handleder studenter vid laborationer och projektarbeten (C- och D nivå). Under åren har jag handlett ca 100 studenter i deras projketarbeten.

Forskningsområden:

Nutritionsstatusbedömning hos kliniska barn - och ungdomsgrupper. (utförligare beskrivning- se CV).

"Utveckling av metodik för registrering av energiomsättning och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med neurologiska funktionshinder".

"Energi- och kroppssammansättning hos barn och ungdomar med neurologiska finktionshinder, skillnader i motorisk diagnos".

"Utveckling av metodik för bestämning av energikostnade vid gång hos barn och ungdomar med neurologiska funktionshinder".

"Optimering av cystisk fibros patienters energibalans och kroppssammansättning genom förändringar i sjukgymnastik behandling och nutritionsstöd".

"Utveckling av metodik för registrering av energiomsättning och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med cystisk fibros".

"Utveckling av metodik för betsämning av energikostnad vid gång hos barn- och ungdomar med cystisk fibros".

"Energiomsättning, fysisk aktivitet och insulinbehandling hos barn och ungdomar med diabetes".

"Skillnader i substratutnyttjande, energiomsättning, fysisk aktivitet, antropometriska mått och insulinkänslighet hos överviktiga barn och ungdomar".

"Utveckling av en flerkomonetsmodell för bestämning av kroppssammansättningen hos barn och ungdomar med övervikt".

"Effekt av kostintag och fysisk aktivitet på proteinomsättningen vid negativ energibalans".

"Utveckling av metodik samt kliniska studier gällande energi- och nutritionsbalans studier vid kliniska bedömningar av nutritionsbehov hos barn och ungdomar med kort tarm syndrom".

Roger Olsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin