Jenny Thor

Studievägledare vid Institutionen för geovetenskaper; Administration och service

Telefon:
018-471 25 12
Mobiltelefon:
070-167 98 54
E-post:
jenny.thor@geo.uu.se
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA
Akademiska meriter:
FK
Jenny Thor

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin