Sabine Gebert Persson

Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

Telefon:
018-471 27 69
E-post:
sabine.gebert-persson@fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
ED, docent

Kort presentation

Jag heter Sabine Gebert Persson och är docent i marknadsföring vid företagsekonomiska institutionen där jag forskar inom marknadsföring och undervisar på kandidat- och mastersnivå. Jag är också programansvarig för mastersprogrammet Företagande och Ledning. Mitt forskningsområde är inom B2B-relationer och legitimitet likväl som konsumentbeteende.

Forskning

Forskningsprojekt 2018-2020

  1. Hållbara besök - mellan kartan och besökarens verklighet. Forskningsprojektet sker inom ramen för tillväxtprogrammet Hållbara Gotland som finansieras av Region Gotland och Tillväxtverket och där Uppsala universitet också bidrar med delfinansiering. För mer information se denna länk: Tillväxtverkets sida om Hållbara Gotland . Vi som ingår i detta projekt är: Sabine (projektledare), John Östh och Marina Toger båda från Kulturgeografiska institutionen, Karin Ågren, ekonomisk historia och Ulrika Persson-Fischier, Klas Palm och Rickard Grassman som alla är från institutionen för teknikvetenskaper, divisionen industriell teknik och ledning.

  2. Hållbara Besök - Ledning och organisation. Inom ramen för forskningsprogrammet Hållbara Besök finns det en grupp forskare som studerar hur Gotland som destination organiseras och hur detta påverkas av den nya kryssningskajen som invigs 2018. För mer info om forskningsprogrammet se denna sida: Hållbara Besök De som ingår i detta projekt är Fredrik Sjöstrand, företagsekonomi; Karin Ågren, ekonomisk historia och Ulrika Persson-Fischier, antropolog och undervisar på institutionen för teknikvetenskaper

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Sabine Gebert Persson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin