Petra Söderlund

Affilierad Forskare i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Mobiltelefon:
070-983 85 81
E-post:
Petra.Soderlund@littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, docent i litteraturvetenskap

Forskning

Forskningsintressen

Textkritik, författares villkor och försörjningsmöjligheter, bokhistoria, förlagshistoria, läsforskning, bokmarknadshistoria, romantiken

Pågående forskning

Textkritisk utgivning av C.J.L. Almqvists Otryckta verk, vol. 2 (i Almqvists Samlade Verk III:4).

Publicerat (urval)

2020

”Från Samlade Dikter till Singoalla. Svenska Vitterhetssamfundets Viktor Rydbergutgivning” i Efter Viktor Rydberg. Receptionshistoriska studier, red. Anders Burman & Tore Lund (Södertörn 2020), s. 199–208

2018

”Mellan bokstäverna och siffrorna. Författarnas villkor” i Böckernas tid. Svenska Förläggareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943, red. Johan Svedjedal (Stockholm 2018), s. 345–391

”Almqvists erotomani. Om mottagandet av Murnis bland vänner och i forskningen” i Almqvistvariationer. Receptionsstudier och omläsningar, red. Anders Burman & Jon Viklund, Almqviststudier 7 (Göteborg & Stockholm 2018), s. 48–60

C.J.L. Almqvists Samlade Verk III:3, Murnis. Idyllion (Stockholm 2018)

2016

”C.J.L. Almqvists Murnis – censurerad och ocensurerad” i Kungl Vetenskaps-Societeten i Uppsala. Årsbok 2016, s. 79–88

Selma Lagerlöf, Tal (textkritisk utgåva), huvudredaktör samt inventering, textetablering, kommentar och ord- och sakförklaringar (Stockholm 2016)

2015

”Manuskript och textkritisk utgivning” i Kladd, utkast, avskrift. Studier av litterära tillkomstprocesser, red. Paula Henrikson & Jon Viklund, Skrifter utgivna vid avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 68 (Uppsala 2015), s. 201–212

2013

”Die skandinavischen Literaturgesellschaften. Finanzielle und institutionelle Bedingungen für textkritische Ausgaben in Skandinavien” i Geschichte der Edition in Skandinavien, herausg. Paula Henrikson & Christian Janss (Berlin/Boston 2013), s. 125–142

Selma Lagerlöf, Gösta Berlings saga (textkritisk utgåva), huvudredaktör samt textetablering, manuskriptbeskrivningar och textkritisk kommentar (Stockholm 2013)

2011

”Tryckt eller elektronisk variantredovisning – varför och för vem?” i Digitala och tryckta utgåvor. Erfarenheter, planering och teknik i förändring, red. Pia Forssell & Carola Herberts, Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer. Skrifter 9; Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr. 755 (Helsingfors 2011), s. 93–109

2010

Selma Lagerlöf & Co. Litteratursociologiska och textkritiska analyser, Litteratur och samhälle 39:2, utg. vid Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala (Uppsala 2010)

C.J.L. Almqvists Samlade Verk III:2, Karmola (Stockholm 2010)

2009

"Författaren och den digitala världen" i Författaren i den digitala tidsåldern. En studie beställd av den nordiska digigruppen (Stockholm 2009), s. 21–89

”Blodigt rött eller sobert sepiabrunt. Selma Lagerlöf och den bibliografiska koden” i Bokens materialitet. Bokhistoria och bibliografi, red. Mats Malm, Barbro Ståhle Sjönell & Petra Söderlund, Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer. Skrifter 8 (Stockholm 2009), s. 96–119

Selma Lagerlöf, Körkarlen (textkritisk provutgåva), textetablering och textkritisk apparat och analys (Stockholm 2009) (ny upplaga 2012)

2006

C.J.L. Almqvist Samlade Verk III:1, Otryckta verk 1806–1817 (Stockholm 2006)

2004

Läsarnas nätverk. Om Bokläsare och Internet, Skrifter utgivna av Avdelningen för Litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga insitutionen i Uppsala 47 (Uppsala 2004)

2003

”’Filologpedanteriets höga visa’? Om interna variantapparater” i Varianter och bibliografisk beskrivning, red. Pia Forssell & Rainer Knapas, Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer. Skrifter 5; Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr. 661 (Helsingfors 2003), s. 79–97

”’I synnerhet vid Krokodilerne skall det vara mera förfärligt’. Om Almqvists marginalanteckningar i Karmola” i I vitterhetens tjänst. Textkritiska uppsatser. En vänbok till Barbro Ståhle Sjönell, red. Lars Burman (Hedemora 2003), s. 89–99

C.J.L. Almqvist Samlade Verk 5, Törnrosens bok I–III (medredaktör) (Stockholm 2003)

2002

Bokringen – läsarnas navigatör på Internet. Om böcker och läsning på 62 nätplatser, Litteratur och samhälle 35:2, utg. vid Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, [Skriven inom projektet "IT, berättandet och det litterära systemet"] (Uppsala 2002) Abstract

2000

Romantik och förnuft. V.F. Palmblads förlag 1810–1830, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi, 43 (Uppsala, Hedemora: Gidlunds förlag, 2000) Abstract

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Övrigt

Petra Söderlund

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin