Mats Bratteby

Kort presentation

VFU-koordinator vid lärarprogrammen med uppgift att företräda Uppsala universitet i olika frågor som rör verksamhetsförlagd undervisning (VFU). Leder, planerar, informerar, utbildar och utvecklar olika aspekter av VFU. Arbetar bl.a. för studenter, VFU-kursledare, VFU-handledare och VFU-samordnare. Har ett särskilt ansvar för Grundlärarprogrammen F-3/4--6. Min bakgrund är bl.a. som universitetsadjunkt med inriktning mot idrott och hälsa, rörelse och utomhuspedagogik vid Uppsala universitet.

Mats Bratteby

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin