Ida Lidegran

Kort presentation

Jag är professor i utbildningssociologi vid Uppsala universitet och tillhör forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC). Jag forskar och undervisar i utbildningssociologi. Mina forskningsintressen handlar om elitutbildningar och familjers utbildningsstrategier, uppkomsten av nya kunskapsområden såsom hållbar utveckling i högskolan samt om migranters möte med svenskt utbildningssystem.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Ida Lidegran

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin