Helene Hallböök

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Hematologi

Telefon:
018-611 27 31
E-post:
Helene.Hallbook@medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 101, plan 4
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 100, plan 2
751 85 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin