Anne-Christine Norlén

Universitetsadjunkt vid Institutionen för ABM

Telefon:
018-471 22 17
E-post:
Anne-Christine.Norlen@abm.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FK
Anne-Christine Norlén

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin