Anna Gunder

Kort presentation

Jag arbetar med vidareutveckling av e-lärande. I mina arbetsuppgifter ingår bland annat att vara pedagogiskt stöd för lärare som undervisar i den laborativa lärosalen i Blåsenhus. Jag håller kurser, ger handledning och hjälper anställda i användningen av universitets centrala system för lärande som till exempel Studentportalen. Jag deltar även i utredningar om nya system och arbetssätt inom området IT och lärande med särskild fokus på lärplattformar (LMS) och nya, flexibla lärmiljöer.

Biografi

Pågående forskning

Nobeleffekten – The Nobel Effect

Anna Gunders del av projektet Det särskilda uppdraget – Nobelpriset och den litterära kulturen ägnas den andra halvan av 1900-talet. Studien gäller prisets betydelse för dels enskilda pristagare internationellt och i Sverige, dels för intresset för utländsk litteratur i Sverige. Metoden är kvantitativ och kvalitativ. Resultaten kommer att publiceras i en monografi på engelska.

Genom studier av priset betydelse för hur pristagares verk översätts till olika språk och publiceras i olika länder undersöks den globala nobeleffekten och priset roll i formeringen av världslitteratur, i betydelsen en global litterära kanon.

Undersökningen omfattar även betydelsen av Nobelpriset i litteratur för intresset i Sverige för litteratur från samma språkområde som det vinnande verket såsom det speglas i litteraturrecensioner och utgivningsstatistik.

1955 års Nobelpris i litteratur och den isländske författaren Halldór Laxness ägnas en större studie. Det faktum att både Laxness verk i översättning och modern isländsk litteratur i svensk översättning är utförligt bibliograferade och täcker en längre period möjliggör en undersökning som gäller prisets betydelse för såväl Laxness verk internationellt och i Sverige som för annan modern isländsk litteratur i Sverige. Studien fungerar metodutvecklande och tillhandahåller modeller och verktyg för mer övergripande undersökningar omfattande flera pristagare.

Gunders projekt finanasieras av Riksbankens Jubileumsfond och är förlagt till Nobelmuseet, Stockholm. Projektet är treårigt och påbörjade i februari 2007 (Gunder har emellertid varit föräldraledig en längre period).

Publicerat

2007

”Berättelse blir spel: Om ludiseringen av J.K. Rowlings Harry Potter and the Philosopher’s Stone”, Virtuella lekar och digitala berättelser: Perspektiv på datorspel, red. Jonas Linderoth, (Lund: Studentlitteratur, 2007) (under publicering)

”Textuell verklighet: Om text och hypertext”, Ett vidgat textbegrepp, red. Britt-Lousie Gunnarsson och Anna-Malin Karlsson, TeFa nr 46 (Uppsala, 2007), 74–81

2006

"Yvonne Lindqvist: Högt och lågt i skönlitterär översättning till svenska" [rec.], Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning 16, 2006, 224–228

2005

"Framtidens läsning", Bokpriskommissionens slutrapport: Det ska vara billigt att köpa böcker och tidskrifter, SOU 2005:12 (Stockholm 2005), 131–134

2004

Hyperworks: On Digital Literature and Computer Games, Skrifter utgivna av Avdelningen för Litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 48 [Publications from the Section for the Sociology of Literature at the Department of Literature, Uppsala University 48] Diss, Uppsala Univeristy (Uppsala, 2004) Abstract
Här finns en presentation av avhandlingen.

"Harry Ludens: Harry Potter and the Philosopher's Stone as a Novel and Computer Game", Human IT 7:2, 2004, 1–137

2003

"As if by Magic: On Harry Potter as a Novel and a Computer Game", Level Up Digital Games Research Conference 4-6 November 2003, eds. Marinka Copier & Joost Raessens (Utrecht: Utrecht University, 2003), on the CD-ROM

2002

"Aspects of Linkology: A Method for the Description of Links and Linking", Cybertext Yearbook 2001, eds. Markku Eskelinen & Raine Koskimaa, Publications of the Research Centre for Contemporary Culture, 72 (Jyväskylä, 2002), 111–139

2001

"Forming the Text, Performing the Work – Aspects of Media, Navigation, and Linking", Human IT 5:2–3, 2001, 81–206

2000

"Välj dina egna vägar i hypertexten", Svenskläraren. Tidskrift för Svensklärarföreningen 44:4, 2000, 23–26

1999

"Inget enkelt sätt att säga detta. Om Michael Joyces hyperroman afternoon", Tidskrift för litteraturvetenskap 28:3/4, 1999, 39–63

"Berättelsens spel: berättarteknik och ergodicitet i Michael Joyces afternoon, a story", Human IT 3:3, 1999, 27–127

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Anna Gunder

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin