Torbjörn Åkerfeldt

Doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Klinisk kemi

Telefon:
018-611 42 72
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61, 3 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
751 85 Uppsala
Akademiska meriter:
MK, Leg Läkare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin