Ingrid Anderzén

Akademiska meriter:
MD

Kort presentation

Ingrid Anderzén, seniorforskare och docent i Socialmedicin. Hennes forskning innefattar hälsa i arbetslivet och arbetslivsinriktad rehabilitering. Hälsa i arbetslivet syftar till att identifiera och studera man kan förebygga stress och ohälsa på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Arbetslivsinriktad rehabilitering handlar om analys och implementering av metoder för att underlätta återgång i arbete/studier för personer som står långt ifrån arbetslivet.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Ingrid Anderzén

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin