Sten Lunell

Professor emeritus emer. i tillämpad kvantkemi vid Institutionen för kemi - Ångström; Gemensam forskning

Telefon:
018-471 32 62
E-post:
Sten.Lunell@kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
751 20 Uppsala
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala
Akademiska meriter:
FD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin