Viggo Stoltenberg-Hansen

Professor emer. i matematik med inriktning mot matematisk logik vid Matematiska institutionen; Algebra, logik och representationsteori

E-post:
Viggo.Stoltenberg-Hansen@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
Akademiska meriter:
PhD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin