Torgny Håstad

Professor emer. i civilrätt vid Juridiska institutionen; Gäster och övrigt verksamma

Telefon:
018-471 20 22
E-post:
torgny.hastad@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
JD
Torgny Håstad

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin