Jan Olof Rosenqvist

Professor emer. i bysantinologi vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
jan_olof.rosenqvist@lingfil.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, docent

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin