Rolf Nygren

Professor emer. i rättshistoria vid Juridiska institutionen; Gäster och övrigt verksamma

Telefon:
018-471 26 10
E-post:
Rolf.Nygren@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
mottagn. efter överenskommelse
Akademiska meriter:
FD
Rolf Nygren

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin