Ryszard Rubinsztein

Pens. Universitetslektor vid Matematiska institutionen; Geometri och fysik

E-post:
Ryszard.Rubinsztein@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
Akademiska meriter:
PhD, docent

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin