Farhad Shakely

Doktorand i iranska språk ssk kurdiska vid Institutionen för lingvistik och filologi

Telefon:
018-471 14 87
E-post:
Ferhad.Shakely@lingfil.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FL

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin