Marie-Christine Skuncke

Professor emeritus i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik; Affilierad personal

Mobiltelefon:
073-630 72 08
E-post:
Marie-Christine.Skuncke@littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
mottagn. e.ö.
Akademiska meriter:
PhD

Kort presentation

Marie-Christine Skuncke, professor i litteraturvetenskap, emerita sedan 1 januari 2016. Min forskning gäller olika aspekter av det svenska 1700-talet i europeiskt och globalt perspektiv. 1700-talet har också varit centralt i mitt arbete som lärare och handledare på olika nivåer. Jag grundade 1995 Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala, som jag ledde under åren 1995-2016.

Läs CV och lista över publikationer i urval.

Biografi

CV: se under Kort presentation

Forskning samt Föredrag och föreläsningar online: se under Forskning

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala

Grundare 1995 av Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala, ett forum för 1700-talsintresserade över ämnes- och generationsgränser, som jag ledde under åren 1995-2016. Över 200 svenska och internationella forskare från en rad discipliner framträdde under dessa år. Seminariet leddes 2017-21 av professor Ann Öhrberg och leds från hösten 2021 av professor Otto Fischer, båda vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Forskning

Allmänt

Min forskning gäller olika aspekter av det svenska 1700-talet i europeiskt och globalt perspektiv. Jag har bland annat arbetat med teater och opera, retorik, fursteuppfostran (boken Gustaf III – Det offentliga barnet 1993), naturalhistoria (Linnélärjungen Carl Peter Thunberg och hans resa till Japan, monografi 2014) samt den svenska tryckfrihetsförordningen 1766 (artikel i Sveriges riksdags jubileumspublikation Fritt ord 250 år, 2016).

Boken Gustaf III - Det offentliga barnet. En prins retoriska och politiska fostran (Stockholm: Atlantis, 1993) har under 2021 lagts in i Litteraturbanken, litteraturbanken.se. Den digitala utgåvan är en sökbar faksimil: https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/SkunckeMC/titlar/GustafIII/sida/7/faksimil?om-boken

Boken Svenska operans födelse. Studier i gustaviansk musikdramatik (tillsammans med Anna Ivarsdotter, Stockholm: Atlantis, 1998) har under 2021 digitaliserats av Kungl. Musikaliska Akademien, med ett nyskrivet förord: https://www.musikaliskaakademien.se/verksamhet/publikationer/publikationer/musikhistoria/musikhistoria/svenskaoperansfodelse.3355.html

Jag är medredaktör för den postuma boken I tosaforornas värld: Gustav berättar av etnologen Barbro Klein (Stockholm, Carlsson Bokförlag, 2021): http://www.carlssonbokforlag.se/produkt/i-tosaforornas-varld/

Till databasen "Les Visiteurs de Versailles" https://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/bases-de-donnees-en-ligne/base-visiteurs-de-versailles: notiser på franska om svenska 1700-talsresenärer till Versailles samt översättningar till franska av deras beskrivningar därifrån (inlagda 2019).

Översättningsarbete: jag har översatt till svenska det franska librettot till Jean-Philippe Rameaus opera Dardanus, som sattes upp på Confidencen (Ulriksdals slottsteater) sommaren 2023: https://confidencen.se/dardanus-libretto/.

Pågående forskning

"Gustav III, teaterregissör och scenograf: Gustaf Adolph och Ebba Brahe": föredrag/artikel.

Frihetstidens tragedier: Erick Den Nionde Eller Helige, av Andreas Hesselius Americanus (1740), artikel.

Föredrag och föreläsningar online

Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), Uppsala: "Carl Peter Thunberg, Japan och Linneanum", föredrag på svenska, Kulturnatten, 16 september 2016: http://www.swedishcollegium.se/subfolders/Books&Lectures/View_Lectures.html. Föredraget börjar efter ca 12 minuter.

Centre de recherche du Château de Versailles: "L'Histoire métallique de Gustave III de Suède et ses sources dans celle de Louis XIV", paper på franska, röstinspelning vid symposiet "Les médailles de Louis XIV et leur livre", 2018: https://chateauversailles-recherche.fr/francais/colloques-et-journees-d-etudes/archives-1996-2020/colloques-et-journees-d-etudes-2018/les-medailles-de-louis-xiv-et-leur-livre.html

Uppsala Forum on Democracy, Peace and Justice: Föreläsning på engelska om Peter Forsskål och hans Tankar om borgerlig frihet 1759, vid symposiet "Thinking Enlightenment" 2 december 2020: https://www.uppsalaforum.uu.se/forsskal-symposium-/thinking-enlightenment/ . Föreläsningen börjar efter ca 19.30 minuter.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Övrigt

Marie-Christine Skuncke

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin