Davoud Emamjomeh

Universitetsadjunkt vid Statistiska institutionen

Telefon:
018-471 51 37
Mobiltelefon:
070-425 03 63
E-post:
Davoud.Emamjomeh@statistik.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Mottagning och telefontid: månd-torsd 13.00-14.30
Akademiska meriter:
FK
Davoud Emamjomeh

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin