Margaretha Fahlgren

Akademiska meriter:
FD

Biografi

Margaretha Fahlgren tillträdde 2003 som föreståndare och forskningsledare för det då nybildade Centrum för genusvetenskap. Centrum blev 2007 av Vetenskapsrådet utsett till Centre of Gender Excellence och Margaretha Fahlgren leder det femåriga forskningsprogrammet Nature/Culture Boundaries and Transgressive Encounters, vars syfte är att skapa en internationellt framstående forskningsmiljö med empirisk forskning och teoretisk reflektion kring hur genus skapas i gränssnittet mellan kultur- och naturvetenskap.

Hennes pågående forskning handlar om emotionalitet och maskulinitet i samtida politiska självbiografier.

Margaretha Fahlgren har arbetat nationellt med förnyelse av akademisk ledning och skrivit om kvinnor och ledarskap. Hennes litteraturvetenskapliga forskning omfattar såväl enskilda författarskapsstudier som genreundersökningar.

Från 1999 till juni 2008 var hon dekanus för historisk-filosofiska fakulteten och mellan 2006 och 2008 var hon ledamot av konsistoriet vid Uppsala universitet. 2008 till 2014 var hon vicerektor för det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsområdet vid Uppsala universitet.

Hon är medlem i insynsrådet för Nationellt Centrum för kvinnofrid och styrelsen för Universitetet i Karlstad. Från november 2015 leder Fahlgren en statlig utredning om oredlighet i forskning.

Kort CV

Professor i litteraturvetenskap 2000

Dekanus vid Historisk-filosofisk fakultet 1999-2008

Vice-rektor för det Humanistisk-samhällvetenskapliga vetenskapsområdet 2008-2014

Föreståndare/forskningsledare vid Centrum för genusvetenskap 2003-2011

Forskningsledare för VR-finansierat excellensprogramGenNa (Gender/Nature/Culture and Transgressive Encounters) 2007-2012

Vice ordförande i styrelsen för Högskolan i Gävle 2007-2013

Ordförande i programrådet för CNDS (Centre for natural disasters) 2010-2014

Medlem i styrelsen för universitetet i Karlstad 2013-

Undervisningsintressen

Kvinnolitteraturhistoria, litteraturteori, tvärvetenskapliga perspektiv

Forskningsintressen

Maskuliniteter, politiska självbiografier, kön och estetisk värdering

Pågående forskning

Emotionalitet och maskulinitet i samtida politiska självbiografier, nordisk partner i det norska forskningsprogrammet "Conflicts and Negotiations. Gender and aestethic value in modern art, film and literature."

Publikationer i urval

”Pionjären Emilia Fogelklou” i Emilia Fogelklou läst idag. Nio essäer, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2010

“Strindberg and the Woman Question”, i The Cambridge Companion to August Strindberg, Cambridge University Press 2009

“Modernity and Gender” i Emigrant Literature and Emigrated Authors. The Nordic Countries in a World Perspective, Panozzo Editore, 2007

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Margaretha Fahlgren

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin