Karin Larsson

Akademiska meriter:
FD, Docent

Kort presentation

Jag heter Karin Larsson och är studierektor!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin