Anita Hussénius

Forskare vid Centrum för genusvetenskap

Telefon:
018-471 57 95
Mobiltelefon:
073-469 73 03
E-post:
Anita.Hussenius@gender.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Föreståndare vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Telefon:
073-469 73 03
Mobiltelefon:
073-469 73 03
E-post:
anita.hussenius@nck.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Akademiska meriter:
FD

Kort presentation

Från en disciplinär bakgrund i organisk kemi, har mitt forskningsintresse idag en betydligt bredare och tvärvetenskaplig plattform; i dess bredaste bemärkelse handlar det om att anlägga genus-/feministiska perspektiv på naturvetenskaplig verksamhet och framförallt naturvetenskaplig undervisning. Mer specifikt handlar det om hur en ökad genusmedvetenhet och kunskap om naturvetenskapens 'kultur', så som den formats historiskt och socialt, kan påverka lärares undervisning i dessa ämnen.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Anita Hussénius

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin