Lila Wiman Lindqvist

Expeditionsvakt/vaktmästare vid Intendenturorganisationen; Gamla torget

Telefon:
018-471 32 93
E-post:
Lila.Wiman@gamlatorget.uu.se
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 Uppsala
Lila Wiman Lindqvist

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin