Carina Burman

Affilierad Forskare i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik; Affilierad personal

Fax:
018-471 61 87
E-post:
Carina.Burman@littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
mottagn. e.ö.
Akademiska meriter:
FD, doc
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Carina Burman är forskare, författare och docent vid Litteraturvetenskapliga institutionen.

Biografi

Forskningsintressen

Svenskt 1700-1800-tal, sekelskiftet 1900. Retorik, mecenatskap, genusfrågor, guideböcker, lyrik, teater, film, litteratursociologi.

Carina Burman är författare och litteraturforskare. Hon är oavlönad docent vid Litteraturvetenskapliga institutionen och arbetar främst som fri litteratör. Hennes senaste bok är Bellman. Biografin (2019).

Burmans mest bekanta verk är förmodligen hennes romaner: Min salig bror Jean Hendrich (1993), Den tionde sånggudinnan (1996), Cromwells huvud (1998), Islandet (2001), de tre böckerna om Euthanasia Bondeson – Babylons gator (2004), Vit som marmor (2006) samt Hästen från Porten (2008) – och den samtida Kärleksroman (2009). Senast har Babylons gator utkommit på engelska, The Streets of Babylon (Marion Boyars) och polska, Ulice Babilonu (Kolekcja Skandynawska).

Som litteraturforskare har Burman koncentrerat sig på äldre nordisk litteratur, inte sällan kvinnliga författarskap. Till denna grupp hör avhandlingen, Vältalaren Johan Henric Kellgren (1998), Bremer. En biografi (2001) och Den finländska Sapfo. Catharina Charlotta Swedenmarcks liv och verk. Hit hör också hennes senaste bok, Bellman. Biografin, en stor skildring av skaldens liv och verk utifrån sjuttonhundratalets samhälle och kulturmiljö. Om nittonhundratalet har hon skrivit K.J. En biografi över Klara Johanson (2007) och Djävulspakten (2011), en studie över skådespelaren Gösta Ekman d.ä. Burman är dessutom huvudförfattare till 1700-talsavsnittet i Finlands svenska litteraturhistoria I (1999) och har givit ut en rad texter från svenskt 1700- och 1800-tal, oftast tillsammans med Lars Burman. Hon har vistats som gästforskare i Åbo, Pisa, Padua, Wolfenbüttel, Cambridge och Rom.

Carina Burman är sedan 1983 gift med litteraturforskaren och överbibliotekarien Lars Burman. Paret har tre vuxna barn. Familjen bor mitt i Uppsala, men har också en fast punkt i Risinge socken i Östergötland.

Pågående forskning

1. Bellman och maten.

Artikel för Bellmansstudier 25

Se vidare:

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Övrigt

Carina Burman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin