Mats Eriksson

Museichef vid Musik och museer; Evolutionsmuseet; Zoologi

Telefon:
018-471 26 68
Mobiltelefon:
070-425 02 91
Fax:
018-471 27 94
E-post:
mats.eriksson@em.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 9
752 36 Uppsala
Postadress:
Norbyvägen 16
752 36 Uppsala
Akademiska meriter:
FD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin