Eva Söderman

Enhetschef vid Universitetsförvaltningen; Studentavdelningen

Telefon:
018-471 69 01
Mobiltelefon:
070-425 07 93
E-post:
eva.soderman@uu.se
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Tf. Avdelningschef vid Universitetsförvaltningen; Avdelningen för internationalisering

Mobiltelefon:
070-425 07 93
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar sedan 220801 som tf avdelningschef vid avdelningen för internationalisering. Avdelningen för internationalisering är en avdelning vid Uppsala universitets universitetsförvaltning som består av tre enheter. Den övergripande målsättningen för avdelningen är att stödja Uppsala universitets internationaliseringsarbete och därigenom bidra till att universitetet kan stärka kvalitet och relevans på utbildning och forskning.

Eva Söderman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin