Mats Persson

Biblioteksassistent vid Universitetsbiblioteket; Avdelningen för informationstjänst

Telefon:
018-471 70 13
Mobiltelefon:
070-167 96 32
E-post:
Mats.Persson@ub.uu.se
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin