Roger Herbert

Akademiska meriter:
docent, FD

Nyckelord

  • dricksvatten
  • grundvatten
  • gruvor
  • hydrogeologi
  • hydrokemi
  • hydrologi
  • hållbar utveckling
  • vatten

Biografi

Roger Herbert är universitetslektor i hydrologi och docent i biogeokemi. Hans arbetstid delas mellan forskning, undervisning och ett uppdrag som programansvarig för Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik. Han forskar kring biogeokemiska processer under mättade förhållanden, med särskild inriktning på denitrifikation i bioreaktorer, ämnestransport i dubbelporositetssystem och grundvattensanering. Arsenikupptag i växter och samspelet mellan mark-växt-vatten-systemet är också ett forskningsintresse.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Roger Herbert

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin