Jan Fredrik Kindstrand

Professor emer. i grekiska språket och litteraturen vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
jfkindstrand@gmail.com
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, D.Phil.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin