UppTalk: Vad ligger bakom mångfalden av blommor?

Tisdag den 23 april 2024, kl. 12.00–12.30 är det dags för nästa UppTalk.

Då möter vi Nina Sletvold, professor i biologi och växtekolog vid Evolutionsbiologiskt centrum, i ett samtal om drivkrafter och samspel i naturen och hur vi kan bistå hotade växtpopulationer och pollinatörer.

UppTalk ges via Zoom.

Länk till Zoom och mer information

Nina Sletvold

Testa Challenge 2024

Verifiera din teknik i en industriell biotillverkningsmiljö!

I Testa Challenge bjuds forskargrupper och företag från Teknik/Digital/Datasektorn in att integrera, testa och verifiera sin innovation i ett fullt finansierat standardarbetsflöde för bioproduktion på Testa Center, Uppsala, Sverige.

Deadline för en slutgiltig projektplan är den 22 april 2024.

Testa Challenge 2024 kommer att äga rum i Uppsala, Sverige med start den 26 augusti 2024.

Mer information om Testa Challenge 2024

Foto: Mikael Wallerstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin