Utbildning på forskarnivå

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för utbildningen. Det löpande ansvaret utövas av den institution där doktoranden är registrerad. På denna sida hittar du all information som rör dig som är doktorand eller handledare eller som på annat sätt jobbar inom utbildning på forskarnivå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin