Livslångt lärande

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vill initiera och stödja projekt för att utveckla kurser för yrkesverksamma och ett livslångt lärande. Målet är att stärka möjligheten att erbjuda kvalitativ utbildning till alla som söker fortbildning, karriärväxling eller kompetensutveckling. Visionen är att fakulteten genom tät kontakt med alumner, näringsliv och omgivande samhälle skapar förutsättningar för att erbjuda ett livslångt lärande genom hela yrkeslivet.

Livslångt lärande omfattar olika typer av utbildning, exempelvis mooc:ar, fristående kurser och uppdragsutbildning.

Kvinna med grått hår skriver i anteckningsblock

Fakultetens målbild är att om fem år utgörs fem procent av fakultetens studenter av yrkesverksamma individer och att utbudet för yrkesverksamma och ett livslångt lärande motsvarar fem procent av fakultetens utbildning.

Det livslånga lärandet kommer successivt att byggas upp och ses som en långsiktig satsning. Under 2022 är statsanslaget för vetenskapsområdets utbildning drygt 540 miljoner kronor vilket ger en målbild för livslångt lärande kurser kring 25–30 miljoner kronor per år vilket motsvarar ca 390 helårsstudenter.

Eftersom livslångt lärande-kurser vänder sig till yrkesverksamma behöver de utformas på ett särskilt sätt för att passa målgruppen. Det kan innebära att de:

 • är modulbaserade med moduler om 1–3 hp
 • har låg studietakt (under 20 %)
 • erbjuds på distans eller blandad
 • har en långsiktighet i erbjudandet
 • är attraktiva, dvs. har ett högt söktryck
 • har ett innehåll som är i linje med regeringens samverkansprogram med syfte att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden och samhällets kompetensbehov.

Är du intresserad av att utveckla en ny kurs eller ställa om en befintlig kurs till en LLL-kurs? Kontakta Matías Urenda Moris för mer information om hur du går till väga.

Kontakt

 • Matías Urenda Moris, samordnare för livslångt lärande. Övergripande frågor.
 • Matias Urenda Moris
 • Sonja Droschke, studie- och yrkesvägledare. Frågor om antagning, behörighet och urval.
 • Sonja Droschke
 • Nina Lund, kommunikatör.
 • Nina Lund

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin