Pedagogisk utveckling

Utbildning av högsta kvalitet utvecklas av engagerade lärare som reflekterar över den pedagogiska praktiken utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Våra studenter ska mötas av inspirerande utmaningar och få konstruktivt stöd i sin utveckling, men har också ansvar för att bidra till utvecklingen av fakultetens utbildningar. Fakultetens lärare och pedagogiska ledare ska utvecklas genom kollegialt utbyte och ett vetenskapligt förhållningssätt till sina ämnen, utbildning och lärande.

TUR, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd, ger stöd och ledning för fakultetens pedagogiska utvecklingsarbete. TUR anordnar kurser, seminarier, verkstäder och konferenser, leder nätverk, bidrar i undersökningar och ger anpassat stöd till pedagogiska ledare och lärare, utbildningsprogram och institutioner.

Höstens program med aktiviteter inom pedagogisk utveckling Pdf, 1 MB.

Exempelbild

Kurser

TUR, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd, erbjuder avgiftsfria fortbildningskurser för medarbetare med grundläggande pedagogisk utbildning och/eller gedigen erfarenhet av undervisning. Kurserna ges omväxlande på svenska och engelska.

Utbud av fortbildningskurser inom pedagogisk utveckling på teknat

Samtliga fortbildningskurser inom pedagogisk utveckling vid Uppsala universitet

TUR, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd anordnar varje termin ett antal seminarier och verkstäder. Temat varierar beroende på aktualitet och önskemål.

Seminarierna är oftast centrerade kring något specifikt tema som diskuteras utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Verkstäderna är mer praktiskt inriktade.

Återkommande verkstäder ges för ansökningar till Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska utvecklingsfond, TUFF, pedagogisk portfölj samt inför ansökningar om befordran till excellent lärare.

Mer information om seminarier och verkstäder Pdf, 387 kB.

TUR, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd, driver nätverk för pedagogisk utveckling. Vid nätverksträffarna ges tillfälle att träffas, utbyta erfarenheter och tillsammans diskutera aktuella möjligheter och problem.

Nätverk för fakultetens pedagogiska ledare

Detta nätverk riktar sig speciellt till pedagogiska ledare som programansvariga, ämneskoordinatorer, studierektorer och prefekter eftersom samverkan mellan dessa är viktig för ett framgångsrikt pedagogiskt utvecklingsarbete.

Kontaktperson: Maja Elmgren

Nätverk för kollegial auskultation

Detta nätverk samlar lärare som är intresserade av att besöka, diskutera och utveckla varandras undervisning i kollegiala former.

Kontaktperson: Jannika Andersson Chronholm

Nätverk för kommunikation

Inom detta nätverk samverkar lärare och pedagogiska ledare intresserade av att arbeta med kommunikationsträning inom utbildningar i teknik och naturvetenskap.

Kontaktperson: Katarina Andreasen

Nätverk för excellenta lärare

TekNats pedagogiska akademi samlar fakultetens excellenta lärare för idéutbyten och fördjupande samtal.

Kontaktperson: Maja Elmgren

Nätverk för TUFF-mottagare

Årets mottagare av TUFF-medel samlas i detta nätverk för utbyte av idéer och stöd.

Kontaktperson: Stefan Pålsson

Stöd till institutioner och program

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd ger anpassat stöd åt program, institutioner, lärarlag, lärare, pedagogiska ledare och studentrepresentanter. Rådet utformar aktiviteter till lärardagar, kortare kurser och verkstäder formade efter lokala behov. Kontakta Maja Elmgren för frågor.

Exempel på aktiviteter:

  • Matematikdidaktisk kurs
  • Kurs om studentaktiv undervisning
  • Verkstäder om pedagogiska utvecklingssamtal och pedagogiska planer, arbetslivsanknytning och examination av kursmål
  • Inslag på lärardagar om internationalisering, progression och lärarlag.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin