Studentservice och schemaläggning

Enheten för studentservice hanterar schemafrågor gällande civil- och högskoleingenjörsprogram samt program inom geovetenskap, kemi, matematik och hållbar utveckling.

Vid frågor kan du nå schemaläggningen via epost på schemafragor-teknat@uu.se.

Schemaläggning för övriga program och kurser sköts av respektive kurskansli.

Lämna in schemaunderlag som kursansvarig lärare

Som kursansvarig lärare kan du välja att skicka in ett nytt schemaunderlag för din kurs eller låta schemaläggarna utgå från tidigare kurstillfälle att lägga ett schema utifrån.

Notera att skicka in ett schemaunderlag är endast ett önskemål och inte någon garanti för specifika dagar eller tider. Då studenter i teknik och naturvetenskap läser flera kurser parallellt, i kombination med att lärare och lokaler har begränsningar i tillgänglighet, går det inte att garantera specifika schemaönskemål.

På så sätt är det inte en god idé att skicka in detaljerat planerade dagar och tider för undervisning. Däremot är det alltid en god idé att meddela eventualla datum då kurslärarna är otillgängliga.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin