Utbildning och undervisning

Frågor om utbildning och schemaläggning

Schemaläggare

Schemafrågor och ändringar gällande civil- och högskoleingenjörsprogram samt program inom geovetenskap, kemi, matematik och hållbar utveckling hanteras av enheten för studentservice. Schemaläggning för övriga program sköts av respektive kurskansli.

Kontakt: schemafragor-teknat@uu.se.

  • Emma Kristensen (civil- och högskoleingenjörsprogram samt tekniska kandidat- och masterprogram)
  • Susanne Paul (naturvetenskapliga kandidat-, magister- och masterprogram samt utbildning på forskarnivå)
  • Sofia Stenler (utbildning på grund- och avancerad nivå)
  • Lena Strålsjö (livslångt lärande, näringslivssamverkan i utbildningen)
  • Magnus Strandås (internationalisering)
  • Sara Lind (internationella utbildningssamarbeten, utbildning på forskarnivå)

Civilingenjörsprogram

Högskoleingenjörsprogram

Kandidatprogram

Lärarutbildning (samordnare)

Masterprogram

Magisterprogram (ettårigt)

Tekniskt/naturvetenskapligt basår

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin