Education and teaching

Questions regarding education and scheduling

 

Senior faculty administrator

  • Emma Kristensen (master degree programmes in engineering and master degree programmes with a focus in engineering)
  • Susanne Paul (bachelor and master degree programmes in science and doctoral programmes)
  • Sofia Stenler (utbildning på grund- och avancerad nivå)
  • Lena Strålsjö (livslångt lärande, näringslivssamverkan i utbildningen)
  • Magnus Strandås (questions regarding internationalization)
  • Sara Lind (international collaborations regarding education and postgraduate education)

Responsible for our programmes

Master Degree Programmes - 2 year studies

Master Degree Programmes - 1 year studies

Master Degree Programmes in Engineering - 5 year studies (only given in Swedish)

Bachelor Degree Programmes in Engineering - 3 year studies (only given in Swedish)

Bachelor Degree Programmes in Science - 3 year studies (only given in Swedish)

Technical/Natural science college year (only given in Swedish)

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin