Studentrekrytering

Följande aktiviteter inom studentrekrytering arrangeras av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Aktiviteter under hela året

Ämnesvisualisering

Inför den nationella ansökningsomgången görs nu ett arbete med att ta fram ämnesvisualiseringar för alla våra grundprogram. Arbetet görs tillsammans med programansvariga samt ordförande i NUN och TUN. Tanken bakom är att kunna ge en enkel och överskådlig bild av vilka ännen som ingår i ett program samt ungefärlig procent så en presumtiv student snabbt ska kunna få en bild av exempelvis hur mycket matematik studenterna läser och kunna jämföra olika program.

Webinarier för masterprogrammen

Under hösten arrangerar våra internationella ambassadörer webinars för studenter på sina hemuniversitet, vilket kommer fortsätta in på vårterminen. Dessa webinarier kommer framöver kompletteras med programspecifika webinarier som samordnas med programansvariga och erbjuds till studenter som har sökt eller visat intresse för ett visst program.

Uptown Tech

Uptown tech är ett event som riktar sig till tjejer som läser sista året på naturvetenskapligt eller tekniskt gymnasieprogram. De får under en hel dag testa på allt från robotprogrammering till att lösa matematiska knutar. De får hänga med våra studenter, få en inblick i studentlivet och se campus Ångström.

Webbplats för Uptown Tech

Internationella ambassadörer

Vi rekryterar i början på höstterminen våra internationella studenter på masterprogrammen till att bli ambassadörer och under läsåret genomföra webinars med sina hemuniversitet. De bokar själva in sina webinars, presenterar sin utbildning och sin väg till studierna i Sverige samt svarar på frågor. För detta får de arvode samt ett intyg på genomfört uppdrag.

Gymnasieambassadörer

Under hösten rekryterar vi våra studenter till att bli gymnasieambassadörer. Uppdraget innebär att besöka sin gamla gymnasieskola för att presentera sin väg från gymnasiet till universitetet, berätta lite om sitt program och svara på frågor om studentlivet. För detta får ambassadörerna betald resa samt ersättning och ett intyg på genomfört arbete. Vi skickar cirka 50 ambassadörer per läsår.

Programtexter

Varje vår sker en uppdatering av programtexter. Programansvariga bjuds in att återkoppla med eventuella ändringar och justeringar av programbeskrivningen. Arbetet görs tillsammans med kommunikatörer inom studentrekrytering.

Tidsplan Teknat

 

Feb-mars

Korrektur skickas ut från fakulteten.

30 april

Korrigeringar och uppdateringar lämnas in till fakulteten.

1-31 maj

Fakulteten arbetar med texterna, eventuella frågetecken bollas med programansvariga.

20 juni

Texterna klara.

 

Grundprogram - Elin Eriksson

Masterprogram - Madeleine Buic Jansson 

Anvisningar för programbeskrivningar

Öppet hus 21 mars

Öppet hus på Ångströmaboratoriet är till både för dem som redan pluggar på universitetet och nu vill läsa vidare på ett masterprogram, samt för gymnasieelever som vill ta steget och börja studera.

Alla våra program finns representerade på en utbildningsmässa. Besökarna erbjuds guidade turer runt på campus samt panelsamtal om studentliv och studentboende. Inbjudan skickas med vykort.

Webbplats för öppet hus

Skugga en student

För att få en bättre bild av universitetet, campus samt våra utbildningar erbjuder vi gymnasieelever möjligheten att skugga våra studenter för en dag under jan - april. Den som vill skugga får fylla i ett formulär och vi gör sen vårt bästa för att hitta en student på de program personen är intresserad utav. Under skuggningen får personen följa efter studenten på eventuell lektion eller labb, få en rundtur på campus samt att vi bjuder på lunch. Besöket tar cirka en halvdag.

Webbplats för skugga en student

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin