Pedagogiska priset

Guldstjärnor på blå bakgrund

Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Fem pris, på vardera 20 000 kronor, utdelas årligen under hösten.

Fyra av priserna är riktade mot lärare inom områdena:

  • Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap
  • Juridik och samhällsvetenskap
  • Medicin och farmaci
  • Matematik, naturvetenskap och teknik

Fria priset

Det femte priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område och kallas för det fria priset. Det prioriterade området för 2024 års fria pris är Utbildning för ett framtida föränderligt arbetsliv.

Bestämmelser

Hur nominerar du?

Nomineringsformulären för 2024 kommer att vara öppna mellan den 16 januari till den 11 mars 2024.

Under maj 2024 kommer de pedagogiska pristagarna för 2024 att presenteras.

För att utse pristagare behöver vi veta hur din kandidat arbetar inom de olika nomineringskategorierna nedan. Det är inte obligatoriskt att fylla i alla delar, men ju fylligare nominering du gör desto bättre underlag får beredningsgruppen för sitt arbete.
Studenter, kollegor och ledningspersonal kan nominera.

Nomineringskategorier

Nomineringskriterier

Tidigare pedagogiska pristagare

Motiveringar pedagogiska priset 2004 och framåt

Beredningsgruppen

Beredningsgruppen Pedagogiska priset

Ledamöter i beredningsgruppen

Ordförande: Prorektor Coco Norén

Område 1 - Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap

Lärarrepresentant: universitetslektor Åsa af Geijerstam, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi
Lärarrepresentant: universitetslektor Johan Eriksson, Konstvetenskapliga institutionen

Studentrepresentant: Evina Zebili
Studentrepresentant: Ofelia Fernström

Område 2 - Juridik och samhällsvetenskap

Lärarrepresentant: professor Torbjörn Ingvarsson, Juridiska institutionen
Lärarrepresentant: universitetslektor Per Engström, Nationalekonomiska institutionen

Studentrepresentant: Adam Rämmal
Studentrepresentant: Wilmer Bremvik

Område 3 - Medicin och farmaci

Lärarrepresentant: universitetsadjunkt Emma Lundkvist, Institutionen för farmaci
Lärarrepresentant: professor Claes Held, Institutionen för medicinska vetenskaper

Studentrepresentant: Frida Öster
Studentrepresentant: Mahmoud Alshahel

Område 4 - Matematik, naturvetenskap och teknik

Lärarrepresentant: professor Mikael Widersten, Institutionen för kemi
Lärarrepresentant: universitetslektor Petra Korall, Insitutionen för organismbiologi

Studentrepresentant:Anna Enerud
Studentrepresentant: Robin Forslund

Handläggare från Avdelningen för kvalitetsutveckling: Helena Lindqvist, pedagogisk utvecklare
Sekreterare från Avdelningen för kvalitetsutveckling: Charlotte Sundström, administrativ samordnare

Mandatperioden är 3 år för lärarna (2022-01-01 till 2024-12-31) och 2 år för studenterna (2024-01-01 till 2025-12-31).
Mandatperioden kan förlängas en gång.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin