Omregistrering

Möjligheterna till omregistrering skiljer sig från kurs till kurs. Information om omregistrering samt hur du kan avsluta en tidigare påbörjad kurs får du från kursadministrationen. Vid mejlkontakt, kom ihåg att bifoga ditt personnummer samt kursens namn.

Du prioriteras för omregistrering om du har intyg på militärtjänstgöring, sjukdom eller föräldraledighet. Bifoga detta vid mejlkontakt med kursadministrationen.

Önskemål om omregistrering tas emot under följande perioder:

  • Inför en hösttermin: 1 augusti fram till sista registreringsdag
  • Inför en vårtermin: 1 december fram till sista registreringsdag

Frågor om omregistrering besvaras av kursadministrationen och du mejlar dem för att ansöka om omregistrering - info@fek.uu.se

Kurserna nedan avslutas med uppsamlingsexamination och full omregistrering erbjuds generellt endast studenter som blivit tvungna att avbryta sina studier på grund av sjukdom, föräldraledighet, militärtjänstgöring eller liknande och som kan styrka det med intyg. Övriga studenter kan endast i undantagsfall erbjudas plats.

Anmälan till uppsamlingstentor sker i Ladok, om inte annat anges.

  • Ekonomi, redovisning och analys – distans 2FE032 - En uppsamlingstenta ges per termin, i september och månadsskiftet mars/april. Tentan ges på distans, ej i sal. Tentamensanmälan öppnar i Ladok ett par månader före tentadatum och information om hur anmälda studenter hittar tentan mejlas ut strax innan tentan ges. För förberedelser till tentan hänvisar vi till kurslitteraturen och www.ekonomikurser.se.
  • Redovisning 2FE155 - avslutas med uppsamlingstenta. Kursen ges i period 3 och omtentander skriver tentan med studenter på innevarande termin.
  • Kalkylering 2FE156 - avslutas med uppsamlingstenta. Kursen ges i period 4 och omtentander skriver tentan med studenter på innevarande termin.
  • Finansiering 2FE253 - avslutas med uppsamlingstenta. Kursen ges i period 3 och omtentander skriver tentan med studenter på innevarande termin.
  • Ekonomistyrning 2FE255 - avslutas med uppsamlingstenta. Kursen ges i period 4 och omtentander skriver tentan med studenter på innevarande termin. Notera att för studenter från Ht21 och senare krävs godkänt på seminariedelen. Mejla info@fek.uu.se om du inte vet om du är godkänd på seminarierna.

Periodindelning

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin