Anmälan och registrering

Information till nyantagna HT24

Juristprogrammet 270 hp, Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning 180 hp, Magisterprogram i juridik för socialt arbete 60 hp, Juridisk översiktskurs 15 hp, Nätbaserad juridisk översiktskurs 15 hp samt Juridisk grundår 60 hp i Uppsala

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Registreringen är öppen från och med den 25 juli till och med den 20 augusti 2024. Därefter mister du din antagning om du inte har registrerat dig i Ladok under registreringsperioden. Din plats går då till efterföljande reserver.

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta studievägledare Lee Holmström för att styrka din behörighet och bli registrerad.

Om du är placerad som reserv i antagningen kommer du att bli kontaktad via e-post av studievägledningen vid juridiska institutionen om du kan erbjudas en plats. Vi börjar kalla reserver tidigast den 21 augusti. Det kommer framgå av mejlet från studievägledningen hur lång svarstid du har på dig att tacka ja till en antagning. Kontrollera även din skräppost då vi har märkt att erbjudanden om reservantagning ibland hamnar där.

Juridisk grundår 60 hp, Campus Gotland

På denna kurs registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Registreringen är öppen från och med den 25 juli till och med den 20 augusti 2024. Därefter mister du din antagning om du inte har registrerat dig i Ladok under registreringsperioden. Din plats går då till efterföljande reserver.

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta studentservice-cg@uu.se för att styrka din behörighet och bli registrerad.

Eventuella reserver kontaktas via e-post till den e-postadress som angivits på antagning.se. I mejlet du får med erbjudande om plats finns instruktioner kring hur du tackar ja. Håll koll på din skräppost eftersom våra mejl ibland hamnar där. Vi börjar kalla reserver tidigast den 21 augusti.

Information till programstudenter

T2–T6, RoA och fördjupningskurser inom Juristprogrammet

Du som sedan tidigare läser på juristprogrammet och ska fortsätta inom programmet hösten 2024 måste registrera dig i Ladok på din kurs någon gång under perioden 24–29 augusti 2024. (Registrering på kurser med kursstart 11 november görs senare). OBS! Endast antagna och behöriga studenter kan registrera sig. Behörighetskraven till din kurs framgår av ditt antagningsbesked. Kontakta studievägledningen om du har frågor om detta.

Termin 3 och 5 inom Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning

Du som sedan tidigare läser på lantmäteriprogrammet och ska fortsätta inom programmet hösten 2024 måste registrera dig i Ladok på höstterminens kurser. Terminens olika kurser har olika registreringsperioder. De framgår av det antagningsbesked du har fått. OBS! Endast antagna och behöriga studenter kan registrera sig. Behörighetskraven till kurserna framgår av respektive kursplan. Kontakta studievägledningen om du har frågor om detta.

Termin 3 inom Magisterprogram i juridik för socialt arbete

Du som läser magisterprogrammet i juridik för socialt arbete ska registrera dig på tredje terminens första kurs Våld i nära relationer 7,5 hp i Ladok någon gång under perioden 24-29 augusti 2024. (Registrering på terminens andra kurs görs senare).

Rätt och socialt arbete – socialrätt inom Socionomprogrammet

Du som läser på socionomprogrammet och ska läsa Rätt och socialt arbete – socialrätt 7 hp hösten 2024 (termin 3) ska registrera dig på kursen i Ladok någon gång under perioden 25 juli – 27 september 2024. OBS! Endast antagna och behöriga studenter kan registrera sig. För att vara behörig ska kursen Rätt och socialt arbete – introduktionskurs 14 hp vara avklarad med godkänt resultat.

Kontaktuppgifter till studievägledning och expedition samt Campus Gotland

Studievägledning

Studerandeexpeditionen

Campus Gotland

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin