Juridiska institutionen

Information till nyantagna VT24

Juristprogrammet 270 hp, Juridisk översiktskurs 15 hp, Nätbaserad juridisk översiktskurs 15 hp

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Registreringen är öppen från och med den 22 december 2023 till och med den 7 januari 2024. Därefter mister du din antagning om du inte har registrerat dig i Ladok under registreringsperioden. Din plats går då till efterföljande reserver.

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta studievägledare Lee Holmström för att styrka din behörighet och bli registrerad.

Om du är placerad som reserv i antagningen kommer du att bli kontaktad via e-post av studievägledningen vid juridiska institutionen om du kan erbjudas en plats. Vi börjar kalla reserver tidigast den 8 januari. Det kommer framgå av mejlet från studievägledningen hur lång svarstid du har på dig att tacka ja till en antagning. Kontrollera även din skräppost då vi har märkt att erbjudanden om reservantagning ibland hamnar där.

Information till programstudenter

T2-T6, RoA och fördjupningskurser inom Juristprogrammet

Du som sedan tidigare läser på juristprogrammet och ska fortsätta inom programmet våren 2024 måste registrera dig i Ladok på din kurs någon gång under perioden 6–11 januari 2024. (Registrering på kurser med kursstart 25 mars görs senare). OBS! Endast antagna och behöriga studenter kan registrera sig. Behörighetskraven till din kurs framgår av ditt antagningsbesked. Kontakta studievägledningen om du har frågor om detta.

Termin 2, 4 och 6 inom Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning

Du som sedan tidigare läser på lantmäteriprogrammet och ska fortsätta inom programmet våren 2024 måste registrera dig i Ladok på vårterminens kurser. Terminens olika kurser har olika registreringsperioder. De framgår av det antagningsbesked du har fått. OBS! Endast antagna och behöriga studenter kan registrera sig. Behörighetskraven till kurserna framgår av respektive kursplan. Kontakta studievägledningen om du har frågor om detta.

Rätt och socialt arbete – kurser inom Socionomprogrammet

Du som läser på socionomprogrammet och ska läsa Rätt och socialt arbete – introduktionskurs 14 hp våren 2024 (termin 2) ska registrera dig på kursen i Ladok någon gång under perioden 21 december 2023 – 8 januari 2024. OBS! Endast antagna och behöriga studenter kan registrera sig.

Du som ska läsa Rätt och socialt arbete – utredningsmetodik 9 hp våren 2024 (termin 4) ska registrera dig på kursen i Ladok någon gång under perioden 21 december 2023 – 11 april 2024. OBS! Endast antagna och behöriga studenter kan registrera sig.

Termin 2 inom Magisterprogram i juridik för socialt arbete

Du som läser magisterprogrammet i juridik för socialt arbete ska registrera dig på terminens första kurs Barnrätt för socionomer 7,5 hp i Ladok någon gång under perioden 6-11 januari 2024. (Registrering på terminens andra kurs görs senare).

Kontaktuppgifter till studievägledning och expedition samt Campus Gotland

Studievägledning

Studerandeexpeditionen

Campus Gotland

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin